Instalacija i puštanje u rad DVBT i DAB+ sistema

Instalacija i puštanje u rad DVBT i DAB+ sistema

Anteski sistemi i oprema za emitovanje radio i TV signala

Panos inženjering je regionalni lider u izgradnji analognih i digitalnih (DVB-T) antenskih sistema, kao i sitema za emitovanje radijskog programa, analognog (FM) i digitalnog (DAB/DAB+) .

Specifičnost i surovost lokacija, visina emisionih antenskih stubova, dimenzije opreme, snage predajnika i teški klimatski uslovi su samo deo izazova na koje mora da odgovori isporučilac antenskog sistema za emitovanje radio-difuznog programa.

Naše usluge

Sa realizovanih više od 20 velikih i nekoliko desetina manjih predajničkih sistema као i nekliko stotina repetitoskih sistema, širom regiona, Panos inženjering, predstavlja pouzdanog isporučioca ovih kapitalnih projekata.

Naša ponuda obuhvata:
  • Konsultatnske usluge
  • Projektovanje i planiranje
  • Obilaske i snimanje lokacija
  • Dizajn antenskih sistema
  • Isporuku antenskih sistema na lokaciju
  • Montažu antenskih sistema, ručno ili uz upotrebu helikoptera
  • Testiranje, probni rad i puštanje u rad
  • Održavanje i montoring
  • Isporuku i montažu aktivne opreme (predajnika i repetitora)

Digitalizacija televizije

Panos Inženjering bio je deo tima koji je 2015. godine zavšio digitalizaciju televizije – što predstavlja najveći i najkompleksniji projekat u istoriji televizije u Srbiji. Pored isporuke velike količine neophodne opreme naši stručnjaci obavili su njenu montažu, testiranje i puštanje u rad. Poseban izazov predstavljala je činjenica da je veliki deo posla obavljen u zimskim uslovima, a kada se ima u vidu da su predajnici smešteni na vrhovima najvećih planina i da pristup i rad u zimskim uslovima uopšte nije jednostavan realizacija ovog projekta predstavlja veliki podvig.