Jumper kablovi

Rosenberger je jedan od vodećih proizvođača na tržištu visoko kvalitetnih RF konektora, jumper kablova za mobilne komunikacijske sustave, kao i svih pasivnih komponenata za emisijske sustave. Koristeći se najsuvremenijim tehnologijama izrade, Rosenberger je uspio proizvesti jumper kablove vrhunske kvalitete, sa zavidnim karakteristikama.