Projektiranje i instalacija aktivnih indoor sustava

Projektiranje i instalacija aktivnih indoor sustava

Rješenja za distribuciju radiosignala u zatvorenim prostorima

Istraživanje navika korisnika mreža javnih mobilnih operatera pokazuju da je više od 80% ostvarenog prometa pokrenuto iz zatvorenog prostora. Metalizirana stakla, metalni predmeti, čitave fasade od metala, duboko ukopane prostorije, sve su to faktori koji onemogućuju prostiranje radiovala u zgradama i trgovačkim centrima.

Naše usluge

Panos inženjering nudi rješenja koja omogućuju pokrivanje zatvorenih prostora radiosignalom.

Zahvaljujući širokom izboru opreme i materijala, možemo ponuditi rješenja koja zadovljavaju, kako one najmanje korisnike (stanovi, kuće, vikendice, manji poslovni prostori, pokretni objekti), tako i velike zahtjvene komplekse (trgovački centri, javni objekti, stadioni...).

U osnovi, sustavi se realiziraju kao Distribuirani Antenski Sustava (DAS) koji, zavisno o načinu distribucije radiosignala, može biti pasivan (P-DAS ) i aktivan (A-DAS).

Pasivni sustavi (P-DAS) su namijenjeni za manje objekte, do cca 5000m2 gdje je prisutan vanjski signal radiomreže operatera.

Aktivni sustavi (A-DAS) su namijenjeni za velike objekte, od cca 20 000m2 na više. Kod ovih sustava se prisutan vanjski signal radiomreže operatera ili signal s baznih stanica na samom objektu konventira u signal pogodan za distribuciju optičkim kabelom. Signal se dalje optimizira, komutira i putem optičkih kablova distribuira unutar objekta do udaljenih radiojedinica (RRU) u kojima se optički signal re-konvertira, pojačava i distribuira putem unutrašnjih antena.

Panos inženjering nudi:
  • Izradu dizajna sustava
  • Nabavu i isporuku opreme
  • Ugradnju, puštanje u rad i održavanje sustava

Mobilno pokrivanje trgovačkog centra „Promenada“ u Novom Sadu

Jedan od prvih ovakvih sustava, realiziranih u Republici Srbiji, je sustav u trgovačkom centru "Promenada" u Novom Sadu, koji je naš tim realizirao od idejnog projekta, preko instalacije do puštanja u rad. Pomoću jedne centralne jedinice, 36 aktivnih radiojedinica i 120 antena, pokrivena je površina od 150 000 km2. Ovim sustavom, sva tri mobilna operatera su pokrila čitav prostor trgovačkog centra 2G, 3G i 4G signalom.