Projektovanje i instalacija aktivnih indoor sistema

Projektovanje i instalacija aktivnih indoor sistema

Rešenja za distribuciju radio-signala u zatvorenim prostorima

Istraživanja navika korisnika mreža javnih mobilnih operatera, pokazuju da je više od 80% ostvarenog saobraćaja inicirano iz zatvorenog prostora. Metalizirana stakla, metalna senila, čitave fasade od metala, duboko ukopane prostorije, sve su to faktori onemogućavaju prostiranje radio-talasa, u zgradama i trgovačkim centrima.

Naše usluge

Panos inženjering nudi rešenja koja omogućavaju pokrivanje zatvorenih prostora radio signalom.

Zahvaljujući širokom izboru opreme i materijala, možemo ponuditi rešenja koja zadovljavaju kako one najmanje korisnike (stanovi, kuće, vikendice, manji poslovni prostor, pokretni objekti) tako i velike zahtvene komplekse (tržni centri, javni objekti, stadioni...).

U osnovi, sistemi se realizuju kao Distribuirani Antenski Sistemi (DAS), koji u zavisnosti od načina distribucije radio-signala mogu biti pasivni (P-DAS ) i aktivni (A-DAS)

Pasivni sistemi (P-DAS) su namenejni za manje objekte, do cca 5000m 2, gde se spolja prisutan signal radio-mreže operatera.

Aktivni sistemi (A-DAS) su namenejni za velike objekte, od cca 20.000m 2 , pa na više. Kod ovih sistema se spolja prisutan signal radio-mreže operatera, ili signal s baznih stanica na samom objektu, konvertuje u signal pogodan za distribuciju optičkim kablom. Signal se dalje , optimizuje, komutira i putem optičkih kablova, distrubira unutar objaketa, do udaljenih radio-jedinica (RRU) , u kojima se optički signal, re-konvertuje, pojačava i distrbuira putem unutrašnjih antena.

Panos inženjering nudi:
  • Izradu dizajna sistema
  • Nabavku i isporuku opreme
  • Ugradnju, puštanje u rad i održavanje sistema

Mobilno pokrivanje tržnog centra „Promenada“ u Novom Sadu

Jedan od prvih ovakvih sistema realizovanih u Republici Srbiji je sistem u tržnom centru Promenada u Novom Sadu, koji je naš tim realizovao od idejnog projekta, preko instalacije do puštanja u rad. Pomoću jedne centralne jedinice, 36 aktivnih radio jedinica i 120 antena, pokrivena je površina  od 150000 m² . Ovim sistemom, sva tri mobilna operatera su pokrila čitav prostor tržnog centra 2G, 3G i 4G signalom.