Projektovanje i instalacija aktivnih indoor sistema

Projektovanje i instalacija aktivnih indoor sistema

aDAS sistemi

Kompletno rešenje za pokrivenost signalom u velikim objektima.

Panos pruža kompletnu uslugu od dizajna i projektovanja pokrivanja, preko isporuke opreme, do implementacije i održavanja aDAS sistema.

  • Ravnomerna pokrivenost signalom u velikim objektima
  • Multioperatorsko rešenje
  • Lako upravljanje kapacitetom po potrebi
  • Multitehnološko rešenje 2G/3G/4G/5G
  • Skalabilan sistem

 

Šta je aDAS sistem i kako funkcioniše

aDAS predstavlja akronim za Aktivni Distribuirani Antenski Sistem. U pitanju je najnovije rešenje za propagaciju signala u zatvorenim objektima uporedo nudeći mogućnost za implementaciju jednog zajedničkog rešenja za više operatera i više mobilnih tehnologija.

Sistemi ovog tipa imaju sposobnost konverzije analognog RF signala dobijenog iz izlaza bazne stanice operatera u digitalni. Putem optičkih vlakana, digitalni signal se propagira od centralnog čvorišta do udaljenih radio jedinica praktično ne unoseći slabljenje signala i pružajući dobru osnovu za visok nivo kapaciteta i dobrog i ravnomernog pokrivanja mobilnog signala.

Implementacija aDAS je najprimamljivija u velikim objektima (20.000+ m2) čime istovremeno zadovoljava potrebe:

  • Korisnika – najbolji nivo mobilnog signala i kapaciteta primenom svih aktivnih mobilnih tehnologija
  • Operatera – putem jednog sistema nudi model partnerske investicije sa ostalim operaterima

 

Prednosti aktivnog DAS u odnosu na pasivni DAS

Aktivni DAS

Pasivni DAS

Laka proširivost i upravljanje mobilnog signala u odnosu na izvor RF signala

Udaljenost od izvora signala koju pasivni DAS može obezbediti su ograničeni usled gubitka RF snage kroz sistem

Mogućnost više tehnologija unutar jednog sistema 2G/3G/4G/5G

Veća šansa za pojavom pasivne intermodulacije usled kompleksnosti rešenja

Mogućnost deljenja jednog sistema između više operatera

Pasivni DAS ne nudi mogućnost udaljenog praćenja i komplikovano je utvrditi izvor problema u slučaju kvara na sistemu

Panos Inženjering nudi kompletnu uslugu implementacije aDAS sistema

Zbog veličine projekta u kojima se koristi aDAS sistem, bitno je pažljivo planiranje – od šeme mobilnog pokrivanja, projektovanja i nabavke opreme, do puštanja u rad i održavanja. 

Najveći izazov je planiranje propagacije mobilnog signala uz poštovanje budžeta operatera. 

U našoj kompaniji dobijete celokupnu podršku i uslugu, uz poštovanje ekoloških i bezbednosnih standarda, kao i pristup svetskoj ekspertizi i najnovijoj opremi.

Sarađujemo sa redomiranim proizvođačima telekomunikacione opreme.

 

Ko ima benefit od implementacije aDAS sistema

Operateri

Deljenje infrastrukture sistema omogućuje model partnerske investicije sa ostalim operaterima. To znači da se širenje infrastrukture (CAPEX) plaća pri svakom trećem projektu (3 operatera u Srbiji).

 Investitori

Investitori mogu postati vlasnici infrastrukture i naplaćivati rentu za korišćenje čitavog sistema operaterima i tako ostvariti dodatnu vrednost od svojih objekata.

 Stambene zajednice

Stambene zajednice kao vlasnici infrastrukture mogu da obezbede dodatni prihod zejednici. Ostvaruje se najbolji nivo mobilnog signala i kapaciteta primenom svih aktivnih mobilnih tehnologija.

 

Implementacija aDAS sistema u WEST 65 – ključ u ruke

Kompleks West 65 sastoji se od 40 spratova stambenog objekta, tržnog centra i dva nivoa garaža.

Kao rezultat dobre saradnje između organizacije A1 i Panos Inženjeringa koji su bili partneri na mnogim prethodnim projektima, prirodno su se odlučili za nastavak rada i implementaciju aDAS sistema u kompleksu West 65.

Održavajući dobre odnose sa konkurentima na tržištu, A1 je omogućio ulazak u sistem i ostalim operaterima. Kao i na drugim aDAS sistemima na teritoriji Republike Srbije, dozvoljeni su podjednaki resursi za sve operatere pružajući svim korisnicima mobilnih usluga podjednake benefite uporedo koristeći najnovije dostupne tehnologije.

U trenutku zvaničnog otvaranja objekta, tvrdimo da će 95% pokrivenosti kompleksa imati bolji nivo signala od -95dBm za pojedine tehnologije. Ovi nivoi snaga su dovoljni za nesmetano funkcionisanje svih Telco servisa i prenosa podataka između operatera i korisnika.

 

Ulaganje u aDAS je ulaganje u budućnost

Kao što vodimo računa o priključku na vodu i struju, u 21. veku treba voditi računa i o dobrom signalu uvek i svuda. Pametni uređaji su sve prisutniji i korisnici očekuju dobar i neprekidan signal u svakom trenutku. Ulaganjem u aDAS, kompanije ulažu u svoju budućnost.

Pogledajte više o našim ostalim proizvodima  uslugama.