ISKUSAN STRUČNI KADAR

Sa dugogodišnjim iskustvom nudimo usluge inženjeringa montaže i servisiranja telekomunikacionih sistema

ISKUSAN STRUČNI KADAR

Sa dugogodišnjim iskustvom nudimo usluge inženjeringa montaže i servisiranja telekomunikacionih sistema

Idemo u korak sa najsavremenijim tehnologijama u oblasti telekomonikacija


Panos inženjering je kroz godine svog postojanja uvek nastojao da bude u toku sa najnovijim tehnologijama u svojoj oblasti. Praćenjem savremenih trendova u telekomunikacijama uspeli smo da se pozicioniramo kao vodeća kompanija u regionu u ovoj oblasti.


Sa svojim stručnim kadrom Panos Inženjering je stekao iskustvo kroz učešće u mnogim velikim projekima mobilne telefonije i televizije u regionu u prethodnih 30 godina.

Naše usluge

Panos inženjering nudi usluge inženjeringa, servisiranja i testiranja merne opreme neophodne za izgradnju, nadzor i održavanje telekomunikacionih sistema, tehničku pordšku korisnicima, vrši usluge integracija, verifikacija i optimizacija sajtova mobilne telefonije, instalaciju ripitera, merenje PIM.


Panos inženjering obavlja i konsultantske usluge izrade studija stanja, studija komunikacijskih potreba, kao i studija ispravnosti. Idući u korak sa najnovijim tehničkim dostignućima iz oblasti telekomunikacionih tehnologija, svojim korisnicima nudimo korisničke i specijalizovane kurseve, sa domaćim ili inostranim trenerima, obrađujući aktuelne teme iz oblasti telekomunikacija, kao i teme vezane za individualne potrebe i interesovanja klijenata.

Projektovanje i instalacija aktivnih indoor sistema

Nudimo najmodernija rešenja za indoor pokrivanje u vidu aktivnih DAS sistema.


Pročitaj više
Projektovanje i instalacija pasivnih sistema

Rešenja za distribuciju radio-signala u drumskim i železnikim tunelima, metroima i podzemnim objektima.


Pročitaj više
Instalacija i puštanje u rad DVBT i DAB+ sistema

Panos Inženjering bio je deo tima koji je sproveo digitalizaciju televizije u Srbiji.


Pročitaj više
IoT rešenja

Nudimo usluge izrade kompletnih IoT rešenja, uz mogućnost kombinovanja najsavremenijih softverskih rešenja sa adekvatnim hardverskim komponentama.


Pročitaj više