Anritsu

Kompanija Anritsu je japanska multinacionalna kompanija koja nudi napredna bežična, optička, digitalna i IP test rešenja za opremu, module i elektronske komponente u komunikacionim sistemima. Da bi odgovorio na potrebe savremenog društva, Anritsu je razvio posebne tehnologije merenja u različitim oblastima industrije kao što su mobilni terminali, optičke komunikacione mreže, super-high-speed optičke komunikacione mreže, elektronske komponente u automobilskoj industriji, elektronske komponente u industriji inteligentnih kućnih aparata.