Jumper kablovi

Rosenberger je jedan od vodećih proizvođača na tržištu visoko kvalitetnih RF konektora, džamper kablova za mobilne komunikacione sisteme, kao i svih pasivnih komponenata za emisione sisteme. Koristeći se najsavremenijim tehnologijama izrade, Rosenberger je uspeo da proizvede džamper kablove vrhunskog kvaliteta, sa zavidnim karakteristikama.